วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553

KPIs คืออะไร

KPIs คืออะไร หลายท่านที่ติดตามบทความของ blog นี้ คงได้อ่านบทความเกี่ยวกับตัวอย่าง KPIs การวัด KPIs ระบบการประเมินผล KPIs มาบ้างแล้ว บทความนี้ผมจึงขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านรู้จัก KPIs กันว่า KPIs คืออะไร ท่านที่ทราบแล้วก็คงไม่ว่ากันนะครับ

ความหมายของ KPIs

KPI ย่อมาจากคำว่า Key Performance Indicator หมายถึง ตัวชี้วัดผลงานหลักที่แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของภาระกิจนั้นๆประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

มาดูว่า KPIs แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

1 KPIs ตามหน้าที่งาน(Job KPIs)

หมายถึง ตัวชี้วัดผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการปฏิบัติงานเทียบกับผลที่องค์กรคาดหวังจากตำแหน่งงานนั้นๆ ถ้าลักษณะงานไม่เปลี่ยน KPIs จะเป็นตัวเดิม KPIs ตำแหน่งงานเดียวกันในองค์กรต่างๆจะไม่แตกต่างกัน

2 KPIs เชิงกลยุทธ์(Strategic KPIs)

หมายถึง ตัวชี้วัดผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จหรือล้มเหลวของกลยุทธ์หรือวัตถุประสงค์กลยุทธ์ ซึ่ง KPIs นี้มีการเปลี่ยนแปลงตามกลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา

นอกจากนี้ยังสามารถแบ่ง KPIs ออกได้อีก 2 กลุ่มดังนี้

1 Laging indicator

หมายถึงกลุ่ม KPIs ที่เป็นค่าวัดผลรวมสรุป ซึ่งจะได้ค่าหลังจากงานนั้นสำเร็จไปแล้ว เช่น จำนวนสินค้าที่ผลิตได้ Quality Rate ,OEE Performance Rate , Availability Rate เป็นต้น หรือหากพิจารณากิจกรรมการลดน้ำหนัก จะนิยมใช้ค่า BMI เป็น KPI ของการลดน้ำหนัก

2 Lead indicator

หมายถึงกลุ่ม KPIs ที่เป็นค่าวัดผลแล้วแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในอนาคต เช่น จำนวนสินค้าที่ผลิตต่อชั่วโมง จำนวนของเสียที่เกิดขึ้นสูงสุดต่อหนึ่งชั่วโมงเป็นต้น

ความถี่ในการวัด KPIs

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ KPIs ที่ต้องการวัด แต่ KPIs ในกลุ่ม Lead indicator อาจต้องวัดเป็นรายชั่วโมงก็เป็นได้ เพื่อให้สามารถติดตามและแก้ปัญหาได้อย่างทันเวลา

ความยุ่งยากของระบบ KPIs คือ การเลือก KPIs ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระกิจของตำแหน่งงานหรือขององค์กรนั้น และท้ายสุดสิ่งที่สำคัญก็คือการวัดผล KPIs เหล่านั้นและการประเมินผล KPIs ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

เอาหล่ะครับก็อธิบายพอสมควรหวังว่าท่านผู้อ่านจะพอรู้จักบ้างแล้วนะครับว่า KPIs คืออะไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com