วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การจัดหมวดหมู่รายการค่าใช้จ่าย

การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายที่ได้นำเสนอไป ท่านผู้อ่านจะพบว่ารายการค่าใช้จ่ายจะต้องถูกบันทึกลงในบัญชีรายรับรายจ่ายประเภทต่างๆ ทั้งบัญชีรายรับรายจ่ายประเภทบัตรเครดิต บัญชีรายรับรายจ่ายประเภทสมุดเงินฝาก และบัญชีรายรับรายจ่ายประเภทเงินสด การที่เราจดบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายนั้นหากเราอยากได้ประโยชน์จากการจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายให้มากขึ้นจนถึงขั้นเข้าใจในวิถีชีวิตของเราและสามารถบริหารจัดการการเงินได้อย่างเป็นระบบ เราจะต้องเรียนรู้การแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็นหมดหมู่ ซึ่งพอจะแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆได้ดังนี้

 1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งในบ้านนอกบ้าน
 2. ที่พักอาศัย เช่น ค่าเช่าห้องหรือเช่าบ้าน ค่าซ่อมแซม ค่าตกแต่ง และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาบริเวณที่พักฮาศัย เป็นต้น
 3. ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 4. ค่าเดินทาง เช่น ค่าโดยสาร ค่าน้ำมัน ค่าผ่อนชำระ ค่าเช่าที่จอด ค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา เป็นต้น
 5. ค่าแต่งกาย เช่น ค่าเสื้อผ้า และค่าซักรีด เป็นต้น
 6. ค่าใช้จ่ายในบ้านและของใช้หมดไป เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยานวดผม อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์ทำครัว เป็นต้น
 7. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจร่างกาย ค่าทำฟัน เป็นต้น
 8. ค่าสันทนาการและสังคม เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าเล่นกีฬา ค่าหนังสืออ่านเล่น ฟิตเนส เป็นต้น
 9. ค่าของขวัญและการกุศล
 10. ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา (ของตัวเองนะครับ) เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น
 11. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ATM เป็นต้น
 12. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์
 13. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ครับจากที่ยกตัวอย่างมาเวลาจดบันทึกลงในบัญชีรายรับรายจ่ายก็จะบันทึกแยกเป็นหมวดค่าใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดปลีกย่อย เพราะจะทำให้ยุ่งยากและเสียเวลาในการบันทึกลงบัญชีรายรับรายจ่าย

2 ความคิดเห็น:

ยุทธนา กล่าวว่า...

เป็น blog ที่น่าสนใจครับ
หากมีเวลา ปรับแต่งขนาดความกว้างของ blog จะได้มีพื้นที่แสดงบทความได้กว้างขวางกว่านี้ อ่านง่ายกว่านี้ไหมครับ

ตอนนี้ บทความมันดูผอมบาง ตั้ง ๆ สูง ๆ

utid กล่าวว่า...

ขอบคุณครับสำหรับข้อเสนอแนะ กำลังศึกษาวิธีการแก้ไขอยู่เช่นกันครับ

แสดงความคิดเห็น

Yahoo bot last visit powered by Ybotvisit.com