วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ตัวอย่าง kpi : Mean Time to Repair (MTTR)

ตัวอย่าง kpi ในบทความนี้ขอนำเสนอ Lead kpi ที่จะมีผลต่อค่า OEE อีกชนิดหนึ่ง โดยจะเกี่ยวข้องกับ ค่า Availibility Rate นั่นคือค่า Mean Time to Repair (MTTR) และยังสามารถนำไปคำนวณค่า Availibility Rate ได้

จุดประสงค์ของการวัด kpi

เพื่อใช้แสดงระยะเวลาในการซ่อมเครื่องจักรให้กลับคืนสู่สภาพปกติ ค่า MTTR เป็นการแสดงถึงการบริหารจัดการในการดูแลรักษษเครื่องจักรตั้งแต่กระบวนการวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร การบริหารอะไหล่สำรอง ค่า MTTR ต่ำแสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการซ่อมบำรุงที่ดีและมีผลให้ค่า Availibility Rate สูงขึ้น

ขัอมูลดิบ

  1. Failure Date Time คือวันและเวลาที่เครื่องจักรเสียจนหยุดผลิต
  2. Reproduction Date Time คือวันและเวลาที่เครื่องจักรสามารถเดินเครื่องได้ตามปกติ

สูตรคำนวณ

MTTR = Reproduction Date Time - Failure Date Time

จากสูตรการคำนวณสามารถใช้สูตร Excel : Datediff คำนวณค่า MTTR ได้โดยง่าย

หน่วยวัด kpi : ชั่วโมงหรือวัน

การรายงาน

รายงานเป็นสัปดาห์เพื่อติดตามผลอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่าง kpi ที่เกี่ยวข้อง

  1. MTBF

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com