วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ตัวอย่าง kpi : Mean Time Between Failure(MTBF)

ตัวอย่าง kpi ในบทความนี้จะเสนอ Productivity kpi ที่เกี่ยวข้องกับค่า OEE เป็น kpi ที่บ่งบอกผลโดยอ้อมของกระบวนการทำ TPM ได้เช่นกัน นั่นคือค่า Mean Time Between Failure นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้คำนวณค่า Availability Rate ได้อีกด้วย มาดูรายละเอียดกัน kpi ตัวนี้กันครับ

จุดประสงค์ของการวัด kpi

เพื่อใช้แสดงระยะเวลาระหว่างการที่เครื่องจักรเสียคราวที่ก่อนกับการเสียครั้งล่าสุด เป็นตัวบ่งชี้ถึงการยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้นานขึ้นก่อนจะเสียครั้งต่อไป หากการทำ TPM เกิดผล MTBF จะมีค่าสูงและจะส่งผลให้ค่า Availability Rate มีค่าสูงขึ้นด้วย ดังนั้นหากจะกล่าวว่า MTBF เป็น kpi ที่บ่งชี้ถึงสุขภาพเครื่องจักรก็คงไม่ผิดนัก

ข้อมูลดิบ

  1. Preavious Breakdown Date คือวันที่เครื่อจักรเสียครั้งก่อน
  2. Last Breakdown Date คือวันที่เครื่องจักรเสียครั้งล่าสุด

สูตรคำนวณ

MTBF = Preavious Breakdown - Last Breakdown Date

MTBF ที่ได้จากแต่ละเครื่องและแต่ละช่วงเวลาจะถูกนำมาหาค่าเฉลี่ย จะสังเกตเห็นว่าค่าสูตรการคำนวณ MTBF สามารถใช้สูตร Excel : Datediff มาคำนวณได้ ดังนั้นการเก็บข้อมูลดิบเพื่อคำนวณ ค่า MTBF ลงใน Excel จะทำให้สะดวกเป็นอย่างมาก

ตัวอย่างการคำนวณ

MTBF = 30/8/53 – 1/8/53 = 29 วัน = 29*24 ชม

หน่วยวัด kpi : ชั่วโมงหรือวัน

การรายงาน

ควรรายงานค่า MTBF เป็นรายสัปดาห์เพื่อให้ทราบถึงสุขภาพของเครื่องจักรและจะได้ติดตามแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยอาจแยกเป็นแต่ละเครื่องจักร หรือรวมกันเป็นแผนกหรือของโรงงาน

ข้อสังเกต

MTBF ถือว่าเป็น Lead kpi เนื่องจากเป็นตัวชี้นำให้เห็นแนวโน้มของปัญหาของสภาพเครื่องจักรซึ่งจะมีผลต่อการผลิตหรือคุณภาพสินค้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com